CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 10 năm 2010

Vấn đáp: Phật giáo và kinh doanh (16/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Tòa soạn báo Giác Ngộ, nhân tọa đàm "Kinh doanh và Đức Phật - Phương cách để thịnh đạt bằng thiện nghiệp", ngày 16/10/2010
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 1: Tổng quan về duy thức học
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 01/10/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 3: Tôi và thế giới
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 2: Triết học Duy Thức
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 01/10/1010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 4: Chức năng của Thức kho tàng (Alaya)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.
Tương lai giáo dục Phật giáo Việt Nam (02/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Đại Tòng Lâm - Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 02/10/2010
Vấn đáp về giáo dục Phật giáo Việt Nam (02/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Đại Tòng Lâm - Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 02/10/2010
Kinh Pháp Cú 06: Chân dung người ngu (10/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/10/2010
Kinh Pháp Cú 04: Triết lý về hoa (03/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/10/2010
Buông xả (10/10/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/10/2010
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 5: Danh xưng và phạm vi của thức kho tàng (Alaya)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/10/2010.
Kinh Sám Hối Sáu Căn (2010) - Phần 3: Chuyển nghiệp lỗ mũi
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 21/10/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 6: Bản chất của thức kho tàng (Alaya)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/10/2010.
Kinh Pháp Cú 07: Chân dung người trí (17/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17/10/2010
Kinh Pháp Cú 08: Số lượng và chất lượng (Phẩm ngàn)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 31/10/2010
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 7: Chủng tử và tính cách
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/10/2010.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019