CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 10 năm 2010

Tab chính

Kinh Pháp Cú 04: Triết lý về hoa (03/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/10/2010
Buông xả (10/10/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/10/2010
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 5: Danh xưng và phạm vi của thức kho tàng (Alaya)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/10/2010.
Kinh Sám Hối Sáu Căn (2010) - Phần 3: Chuyển nghiệp lỗ mũi
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 21/10/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 6: Bản chất của thức kho tàng (Alaya)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/10/2010.
Kinh Pháp Cú 07: Chân dung người trí (17/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17/10/2010
Kinh Pháp Cú 08: Số lượng và chất lượng (Phẩm ngàn)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 31/10/2010
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 7: Chủng tử và tính cách
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/10/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 8: Thức chấp ngã (Mạt-na)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/10/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 11: Bản chất ý thức
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/10/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 12: Loại hình ý thức
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/10/2010.
Có gì phải hơn thua (17/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 17/10/2010
Khó ưa và dễ thương (17/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 17/10/2010
Vấn đáp: Làm giàu bằng thiện nghiệp (16/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Tòa soạn báo Giác Ngộ, nhân tọa đàm "Kinh doanh và Đức Phật - Phương cách để thịnh đạt bằng thiện nghiệp", ngày 16/10/2010
Vấn đáp: Phật giáo và kinh doanh (16/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Tòa soạn báo Giác Ngộ, nhân tọa đàm "Kinh doanh và Đức Phật - Phương cách để thịnh đạt bằng thiện nghiệp", ngày 16/10/2010
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 1: Tổng quan về duy thức học
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 01/10/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 3: Tôi và thế giới
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.

Video mới nhất

Ngày thần tài- Phóng sanh và tập tục dân gian ngày Tết - TT. Thích Nhật Từ
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Ngày thần tài- Phóng sanh và tập tục dân gian ngày Tết - TT. Thích Nhật Từ
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Ngày thần tài- Phóng sanh và tập tục dân gian ngày Tết - TT. Thích Nhật Từ
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Phong tục ăn Tết của người Việt - TT. Thích Nhật Từ
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
TT. Nhật Từ khai chuông đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Thầy Nhật Từ chúc Tết Xuân Canh Tý 2020
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Thầy Nhật Từ ban đạo từ trong lễ tổng kết Phật sự quỹ ĐPNN 2019
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Nhận thức về kiến giải của bậc Thánh - HT. Thích Viên Giác
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.