CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 năm 2011

Tab chính

Tỳ ni nhật dụng 04: Ăn cơm trong chánh niệm (23/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 23-6-2011
Tỳ ni nhật dụng 05: Chánh niệm trong sinh hoạt (24/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 24-6-2011
Tỳ ni nhật dụng 06: Chánh niệm trong cuộc sống (24/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 24-6-2011
Nuôi dưỡng tâm bồ-đề 1: Yêu cần nhận thức và tâm lý (25/6/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 25-6-2011
Nuôi dưỡng tâm bồ-đề 2: Cách thức thực hiện (25/6/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 25-6-2011.
Mười thực tập căn bản của Phật tử (Thập hạnh Phổ Hiền) (01/06/2011)
Giảng tại Trung tâm Văn hóa K-Trio, TP. Ostrava, Cộng hòa Séc, ngày 01-6-2011.
Làm sao quên được người hại mình? (26/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Tp. Bjuvs, Thụy Điển, ngày 26-6-2011.
Từ yêu mến đạo Phật đến trở thành Phật tử (2/6/2013)
Giảng tại Trung tâm thương mại Asia Centre, TP. Bratislava, Cộng hòa Slovakia, ngày 2-6-2011.
Hạnh phúc khi gặp đạo Phật (26/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm 2, Tp. Gnosjo, Thụy Điển, ngày 26-6-2011.
Thiền Tịnh song tu (27/06/2011)
Giảng tại chùa Hoa Nghiêm, TP. Gnoble, Pháp, ngày 27-6-2011.

Video mới nhất

Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.
Sự ký sinh vào ngôn ngữ Phật giáo của CLB Tình người
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của VTCNews, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/03/2021.
Hoạt động trá hình của CLB Tình người
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC1, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/03/2021.
Tà thuyết của CLB Tình người
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình VTV1, tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Lễ kỷ niệm sự kiện Đức Phật nhập diệt
TT. Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ kỷ niệm Ngày Đức Phật nhập Niết-bàn (15/02 AL), tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/03/2021.