CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 năm 2011

Tỳ ni nhật dụng 02: Thực tập chuyển hóa bất tịnh (22/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 22-6-2011
Tỳ ni nhật dụng 03: Lên chùa lễ Phật (23/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 23-6-2011
Tỳ ni nhật dụng 04: Ăn cơm trong chánh niệm (23/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 23-6-2011
Tỳ ni nhật dụng 05: Chánh niệm trong sinh hoạt (24/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 24-6-2011
Tỳ ni nhật dụng 06: Chánh niệm trong cuộc sống (24/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 24-6-2011
Nuôi dưỡng tâm bồ-đề 1: Yêu cần nhận thức và tâm lý (25/6/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 25-6-2011
Nuôi dưỡng tâm bồ-đề 2: Cách thức thực hiện (25/6/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 25-6-2011.
Mười thực tập căn bản của Phật tử (Thập hạnh Phổ Hiền) (01/06/2011)
Giảng tại Trung tâm Văn hóa K-Trio, TP. Ostrava, Cộng hòa Séc, ngày 01-6-2011.
Làm sao quên được người hại mình? (26/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Tp. Bjuvs, Thụy Điển, ngày 26-6-2011.
Từ yêu mến đạo Phật đến trở thành Phật tử (2/6/2013)
Giảng tại Trung tâm thương mại Asia Centre, TP. Bratislava, Cộng hòa Slovakia, ngày 2-6-2011.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019