CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 năm 2011

Thiền Tịnh song tu (27/06/2011)
Giảng tại chùa Hoa Nghiêm, TP. Gnoble, Pháp, ngày 27-6-2011.
Tin Phật, học Phật và tu Phật (17/06/2011) Thích Nhật Từ
Giảng tại chợ Hate, TP. Znojmo, CH Séc, ngày 17-6-2011
Đừng khổ đau vì chuyện thị phi (29/06/2011)
Giảng tại Trung tâm thương mại Thăng Long, TP. Budapest, Hungary, 29-6-2011.
Tháo mở gút mắc (6/6/2011)
Giảng tại Tu viện Phật Đạo, TP. Wald-Michelbach, Liên bang Đức, ngày 6/6/2011.
Trọng tâm của đời tu (20/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 20-6-2011
Sống chung an lạc (7/6/2011)
Giảng tại Chùa An Lạc, Trung tâm thương mại Dragounska, TP. Cheb, CH Sec, ngày 7/6/2011.
Tỳ ni nhật dụng 01: Thực tập hạnh phúc buổi sáng (21/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 21-6-2011
Tỳ ni nhật dụng 02: Thực tập chuyển hóa bất tịnh (22/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 22-6-2011
Tỳ ni nhật dụng 03: Lên chùa lễ Phật (23/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 23-6-2011
Tỳ ni nhật dụng 04: Ăn cơm trong chánh niệm (23/06/2011)
Giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 23-6-2011

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019