CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 05 năm 2014

Vấn đáp: Biển Đông, Giáo hội, đồng tu và không sợ hãi  (28/05/2014) - Thích Nhật Từ
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận), ngày 28/05/2014
Ôm mộng đổi đời (31/05/2014)
Giảng tại chùa Từ Quang, ngày 31/05/2014
Các cấp thiền quán (17/05/2014)
Giảng tại chùa Pháp Vân, quận Tân Bình, ngày 17/05/2014
Các phương diện hạnh phúc (18/05/2014)
Giảng tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, ngày 18/05/2014
Làm người dễ thương (21/05/2014)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận), ngày 21/05/2014
Kinh trường bộ 01 - Kinh phạm võng 01: Vượt qua khen chê (23/05/2014) - Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Tường Vân, quận Bình Chánh, ngày 23/05/2014
Kinh trường bộ 01 - Kinh phạm võng 02: 62 kiến chấp (23/05/2014) - Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Tường Vân, quận Bình Chánh, ngày 23/05/2014
Nghị lực vượt qua số phận
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận), ngày 25/05/2014.
Vấn đáp: Tu tại gia và tu xuất gia (26/05/2014) - Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Liên Hoa, Bình Chánh, ngày 26/05/2014
Đức Phật vĩ đại (13/05/2014)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận), ngày 13/05/2014
Trở về cội nguồn (03/05/2014) - Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Định Quán, Hà Nội, ngày 03/05/2014

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019