CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 08 năm 2014

Tab chính

Videos

Thần thông, nghiệp lực và giáo hóa
Giảng tại TP. Aalen - CHLB Đức, ngày 04/08/2014
Vai trò một vị đạo sư
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, P. 2, Phú Nhuận), ngày 25/08/2014
Mười Phật ngôn làm thay đổi thế giới - 31/08/2014
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, huyện Bình Chánh, ngày 31/08/2014
Làm người Phật tử chân chính
Giảng tại TP. Aalen, CHLB Đức, ngày 05/08/2014
Pháp môn duy nhất của Đức Phật  - 31/08/2014
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, ngày 31/08/2-14
Đạo Phật cứu đời (08/08/2014)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM, ngày 08/08/2014
Nghĩ về đạo làm cha mẹ
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 09/08/2014
Những ngộ nhận về rằm tháng bảy và tháng bảy âm lịch
Giảng tại chùa Trung Linh, Nghệ An, ngày 11/08/2014