CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2020

Tab chính

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 04-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
CHỌN PHÁP MÔN ĐỂ TU TẬP - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
TỤNG KINH BẰNG TIẾNG PALI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
TÀ PHÁI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
HÌNH TƯỚNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 05-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
NGỦ MƠ THẤY PHẬT VÀ BỒ-TÁT
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
GIỮ CHÁNH NIỆM TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
PHÂN BIỆT TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN VÀ TÔN GIÁO TÍN NGƯỠNG
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
ĐỌC KINH PHẬT ĐỂ NGHIỀN NGẪM CHÂN LÝ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
BỐ THÍ CHO NGƯỜI NGHIỆN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
SỰ KIỆN THÁI TỬ TẤT-ĐẠT-ĐA XUẤT GIA - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
TU TRÌ TẠI GIA - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020

Video mới nhất

TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tp. Cần Thơ
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tp.Cần Thơ, ngày 23/02/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/02/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên nhân dịp Xuân Tân Sửu
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên tại chàu Giác Ngộ, ngày 25/02/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Lao Động
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Lao Động tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/02/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt nam VTV
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam VTV tại chùa Giác Ngộ, ngày 23/02/2021.
Yêu cầu về nội điển và ngoại điển - Sư phạm hoằng pháp
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/12/2020.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn Truyền hình An Viên nhân dịp Xuân Tân Sửu
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Truyền hình An Viên tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/02/2021.