CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo

Tab chính

Audio: 14
Mp3
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 01. Tựa
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 02. Ngươi hãy yêu thương kẻ thù ngươi
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 03. Bài giảng trên núi các mối phúc thật
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 04. Tính bình đẳng
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 05. Lời chú giải về bài đọc Phúc Âm
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 06. Sự biến hình
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 07. Lời chú giải về bài đọc Phúc Âm
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 08. Đức tin
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 09. Sự sống lại
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 10. Phụ lục 1: Phật giáo Tây Tạng và cuộc đối thoại Liên tôn
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 11. Phụ lục 2: Cuộc đối thoại Liên tôn và các mối liên hệ giữa Phật tử và Kitô hữu
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 12. Tình bằng hữu
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 13. Giá trị của sự khác nhau
Đức ĐALAI LAMA và Kitô giáo - 14. Kinh thánh