CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nghiên cứu về duy thức học

Tab chính

Audio: 17
Mp3
Lời giới thiệu
Lời nói đầu
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 1: Khái niệm về duy thức học
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 2: Tám thức tâm vương
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 3: Tâm sở hữu pháp
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 4: Sắc pháp, tâm bất tương ưng.. hành pháp và vô vi pháp
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 5: Khái niệm một số thuật ngữ của duy thức
Phần 2: Bát thức quy củ tụng - Chương 1: Giải thích tụng tiền ngũ thức
Phần 2: Bát thức quy củ tụng - Chương 2: Giải thích tụng đệ lục thức
Phần 2: Bát thức quy củ tụng - Chương 3: Giải thích tụng đệ thất thức
Phần 2: Bát thức quy củ tụng - Chương 4: Giải thích tụng đệ bát thức
Phần 3: Duy thức nhị thập tụng - 1. Dẫn nhập
Phần 3: Duy thức nhị thập tụng - 2. Giải thích tụng văn
Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 1, 2: Tụng văn, Tiểu sử tác giả
Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 3: Giải thích tụng văn
Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 4: Cơ sở thành lập duy thức
Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 5, 6, 7: Duy thức tánh, Duy thức hạnh, Duy thức quả

Video mới nhất

Nhân quả, cầu nguyện và tu tập
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ quy y Tam bảo online, tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/09/2021.
Quan hệ Phật tử trong kỷ nguyên số
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/09/2021.
Chương trình san sẻ yêu thương trong đại dịch Covid-19
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn Truyền hình Nhân dân tại chùa Giác Ngộ 08/09/2021.
Tấm gương cao quý của cố HT. Thích Thiện Huệ qua lời kể của Thầy Nhật Từ
TT. Nhật Từ chia sẻ nhân kỷ niệm 29 năm ngày HT. Thích Thiện Huệ viên tịch, tại chùa Giác Ngộ, ngày 07/09/2021.
Tổng kết chương trình "San sẻ yêu thương, phòng chống Covid-19"
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ các báo cáo của chương trình, tại chùa Giác Ngộ, tháng 09/2021.
Nghĩa mẹ công cha
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/09/2021.
Mô hình chăm sóc Phật tử trong kỷ nguyên số
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/09/2021.
Giới thiệu khái quát về Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 14/5/2021.