CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sức mạnh của hiện tại

Tiêu đề Mp3
Sức mạnh của hiện tại - 01. Lời giới thiệu
Sức mạnh của hiện tại - 02. Chương 1: Bạn vốn không phải là những suy tư, cảm xúc tiêu cực
Sức mạnh của hiện tại - 03. Giác ngộ: Thoát khỏi hay vươn lên trên những suy tưởng, cảm xúc miên man
Sức mạnh của hiện tại - 04. Chương 2: Ý thức là con đường thoát khổ
Sức mạnh của hiện tại - 05. Chương 3: Kiên trì chú tâm vào phút giây hiện tại
Sức mạnh của hiện tại - 06. Tiêu cực và khổ đau phát sinh khi không nhận thức được hiện tại
Sức mạnh của hiện tại - 07. Chương 4: Chiến lược để tránh né phút giây hiện tại của trí năng
Sức mạnh của hiện tại - 08. Dù bất kỳ đang ở đâu, bạn hãy có mặt ở đó hoàn toàn
Sức mạnh của hiện tại - 09. Chương 5: Trạng thái có mặt sâu sắc ở hiện tại
Sức mạnh của hiện tại - 10. Chương 6: Cơ thể năng lượng bên trong bạn
Sức mạnh của hiện tại - 11. Hãy mở lòng bao dung trước khi đi vào bên trong cơ thể
Sức mạnh của hiện tại - 12. Chương 7: Lối vào cõi vô tướng
Sức mạnh của hiện tại - 13. Chương 8: Quan hệ nam nữ trong trạng thái tỉnh thức
Sức mạnh của hiện tại - 14. Hãy dùng quan hệ luyến ái để rèn luyện tâm linh
Sức mạnh của hiện tại - 15. Hóa giải khối khổ đau cộng nghiệp sâu dày của phụ nữ
Sức mạnh của hiện tại - 16. Chương 9: Có một niềm an bình nội tại vượt lên trên hạnh phúc và những bất hạnh
Sức mạnh của hiện tại - 17. Bài tập
Sức mạnh của hiện tại - 18. Chương 10: Ý nghĩa của sự chấp nhận mọi việc
Sức mạnh của hiện tại - 19. Chuyển hóa bệnh tật thành giác ngộ
Sức mạnh của hiện tại - 20. Phụ đính
Sức mạnh của hiện tại - 21. Phụ đính (tiếp theo)

Video mới nhất

Đức Phật - Đạo sư chỉ con đường đúng - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân đại lễ mừng Phật đản PL-2562, ngày 22-05-2018
Nhân duyên, quy mô và giá trị dự án khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể, Sóc Trăng - TT. Thích Nhật Từ
Bài nói chuyện của Thầy Nhật Từ trong lễ đặt đá xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể và chùa Quan Âm tại Sóc Trăng, ngày 20-05-2018
Hiệp sĩ đường phố - Hành hiệp nghĩa trượng - TT. Thích Nhật Từ
Hiệp sĩ đường phố - Hành hiệp nghĩa trượng - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại của Thầy Nhật Từ trong lễ cầu siêu và cầu an cho các hiệp sĩ Sài Gòn tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2018.
TT.Thích Nhật Từ chia sẻ phương pháp hộ niệm cho Người Sống và Người Đã Mất
Hộ niệm người sống và người đã mất - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-05-2018
Vấn đáp: Các tình huống chia sẻ Phật pháp, góc nhìn đúng về đổ nghiệp - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về vấn đề: Các tình huống chia sẻ Phật pháp Kỹ năng chia sẻ chân lý Phật Góc nhìn đúng về đổ nghiệp Học thuyết Mạt Thế Luận Hôn nhân và hướng nghiệp cho giới trẻ Tổ...
Kinh nghiệm tư vấn tâm lý - TT. Thích Nhật Từ
Kinh nghiệm tư vấn tâm lý - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại mới nhất 2018 Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-05-2018
Cách xây dựng và phát triển Đạo tràng - TT. Thích Nhật Từ
Cách xây dựng và phát triển Đạo tràng - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại mới nhất 2018. Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-05-2018