CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tạng Thư Sống Chết tập 2

Tiêu đề Mp3
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 01. Lời khuyên tâm huyết giúp người sắp chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 02. Công việc chưa xong
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 03. Lòng bi mẫn: Viên ngọc như ý
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 04. Làm sao để thiền quán tâm bi
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 05. Giúp đỡ tinh thần người sắp chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 06. Hành trì cho người sắp chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 07. Phowa: Pháp chuyển di tâm thức
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 08. Tiến trình chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 09. Nền tảng
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 10. Tia sáng nội tại
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 11. Trung ấm tái sinh
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 12. Giúp đỡ sau khi chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 13. Giúp đỡ người đau buồn
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 14. Kinh nghiệm cận tử: Nấc thang lên trời?
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 15. Cảnh tượng địa ngục
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 16. Tiến trình phổ quát
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 17. Năng lực hỷ lạc
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 18. Sứ giả hòa bình
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 19. Phụ lục 1: Những câu hỏi về cái chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 20. Phụ lục 2: Hai mẩu chuyện
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 21. Phụ lục 3: Hai bài thần chú

Video mới nhất

Đầu bếp Phật pháp và thực đơn Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Bình Định, ngày 14-07-2018.
Mười giá trị đạo đức cứu vớt cuộc sống - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Minh Tịnh, Bình Định, ngày 14-07-2018.
Phát triển trí tuệ cảm xúc bằng kỹ năng xã hội - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Đà Nẵng, ngày 13-07-2018.
Vấn đáp: Để trở thành nhà chính trị, giúp bạn vươt qua khó khăn - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: Để trở thành nhà chính trị Giúp bạn vượt qua khó khăn Đề cao đạo đức trong việc tố giác tội phạm Sáu quy luật để cuộc sống hạnh phúc Đã được Thầy Nhật Từ giảng...
Kỹ năng phát triển trí tuệ cảm xúc - TT. Thích Nhật Từ
Kỹ năng phát triển trí tuệ cảm xúc - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-07-2018.
Lợi ích của trí tuệ cảm xúc - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 08-07-2018
Những điều tâm huyết dành cho Phật tử - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 08-07-2018.
Chỉ số hạnh phúc và thành công - TT. Thích Nhật Từ
Chỉ số hạnh phúc và thành công - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Hoa, Đăk Nông, ngày 07-07-2018