CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tạng Thư Sống Chết tập 2

Tiêu đề Mp3
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 01. Lời khuyên tâm huyết giúp người sắp chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 02. Công việc chưa xong
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 03. Lòng bi mẫn: Viên ngọc như ý
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 04. Làm sao để thiền quán tâm bi
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 05. Giúp đỡ tinh thần người sắp chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 06. Hành trì cho người sắp chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 07. Phowa: Pháp chuyển di tâm thức
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 08. Tiến trình chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 09. Nền tảng
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 10. Tia sáng nội tại
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 11. Trung ấm tái sinh
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 12. Giúp đỡ sau khi chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 13. Giúp đỡ người đau buồn
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 14. Kinh nghiệm cận tử: Nấc thang lên trời?
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 15. Cảnh tượng địa ngục
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 16. Tiến trình phổ quát
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 17. Năng lực hỷ lạc
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 18. Sứ giả hòa bình
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 19. Phụ lục 1: Những câu hỏi về cái chết
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 20. Phụ lục 2: Hai mẩu chuyện
Tạng Thư Sống Chết tập 2 - 21. Phụ lục 3: Hai bài thần chú

Video mới nhất

Đức Phật - Đạo sư chỉ con đường đúng - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân đại lễ mừng Phật đản PL-2562, ngày 22-05-2018
Nhân duyên, quy mô và giá trị dự án khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể, Sóc Trăng - TT. Thích Nhật Từ
Bài nói chuyện của Thầy Nhật Từ trong lễ đặt đá xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể và chùa Quan Âm tại Sóc Trăng, ngày 20-05-2018
Hiệp sĩ đường phố - Hành hiệp nghĩa trượng - TT. Thích Nhật Từ
Hiệp sĩ đường phố - Hành hiệp nghĩa trượng - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại của Thầy Nhật Từ trong lễ cầu siêu và cầu an cho các hiệp sĩ Sài Gòn tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2018.
TT.Thích Nhật Từ chia sẻ phương pháp hộ niệm cho Người Sống và Người Đã Mất
Hộ niệm người sống và người đã mất - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-05-2018
Vấn đáp: Các tình huống chia sẻ Phật pháp, góc nhìn đúng về đổ nghiệp - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về vấn đề: Các tình huống chia sẻ Phật pháp Kỹ năng chia sẻ chân lý Phật Góc nhìn đúng về đổ nghiệp Học thuyết Mạt Thế Luận Hôn nhân và hướng nghiệp cho giới trẻ Tổ...
Kinh nghiệm tư vấn tâm lý - TT. Thích Nhật Từ
Kinh nghiệm tư vấn tâm lý - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại mới nhất 2018 Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-05-2018
Cách xây dựng và phát triển Đạo tràng - TT. Thích Nhật Từ
Cách xây dựng và phát triển Đạo tràng - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại mới nhất 2018. Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-05-2018