CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vì sao tin Phật

Tab chính

hiển thị 1 - 23 trên tổng 23
Vì sao tin Phật - 01. Phần 1: Đời sống và thông điệp của Đức Phật
Vì sao tin Phật - 02. Phải chăng Đức Phật là hóa thân của Thượng Đế?
Vì sao tin Phật - 03. Thông điệp của Đức Phật
Vì sao tin Phật - 04. Phần 2: Phật giáo: Cốt tủy - So sánh các vấn đề
Vì sao tin Phật - 05. Học thuyết căn bản
Vì sao tin Phật - 06. Sự nguy hiểm của vị kỷ
Vì sao tin Phật - 07. Kinh nghiệm bản thân
Vì sao tin Phật - 08. Lý nhân duyên
Vì sao tin Phật - 09. Đạo Phật đối chiếu với các phương tiện khác
Vì sao tin Phật - 10. Phần 3: Sống theo chánh pháp
Vì sao tin Phật - 11. Giới hạnh và sự tu tập của người Phật tử
Vì sao tin Phật - 12. Mười thiện nghiệp và mười bất thiện nghiệp
Vì sao tin Phật - 13. Lòng nhân từ thực sự
Vì sao tin Phật - 14. Lấy giáo pháp và chính chúng ta làm nơi nương tựa
Vì sao tin Phật - 15. Con người là cai ngục của chính mình
Vì sao tin Phật - 16. Cầu nguyện, thiền định và tu tập
Vì sao tin Phật - 17. Phật tử có tôn thờ thần tượng không?
Vì sao tin Phật - 18. Phần 4: Đời sống con người trong xã hội
Vì sao tin Phật - 19. hần 5: Một tôn giáo vì sự tiến bộ của nhân loại
Vì sao tin Phật - 20. Đề xướng một nền văn hóa nhân bản thực sự
Vì sao tin Phật - 21. Chiến tranh và hòa bình
Vì sao tin Phật - 22. Phần 6: Thế giới này và thế giới khác
Vì sao tin Phật - 23. Bói toán và mộng mị

Video mới nhất

27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
28-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
“CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 1: CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” - TT. NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
Vấn đáp Phật Pháp 05-04-2020
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Phật Đản- PL 2564, DL 30-04-2020 #daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo:...