CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

bác sĩ

Chữ tâm và y đức Giảng cho hơn 400 y bác sĩ tại Hội trường Văn hóa Phật giáo chùa Phổ Quang, ngày 29/08/2015