CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

#Hocvienphatgiaovietnam #Hoidongdieuhanh #Hopthuongky #Hophoidongdieuhanh #ThichNhatTu

Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM họp trao đổi một số nội dung quan trọng
Sáng ngày 25/05/2023, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cơ sở 1 (750 Nguyễn Kiệm), Hội đồng Điều hành Học viện đã họp phiên toàn thể, trao đổi một số nội dung quan trọng của Học viện trong thời gian sắp tới. Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện. Mở đầu phiên họp, TT. Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng, Tổng Thư...
Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM 
Sáng ngày 16/03/2023, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cơ sở 1 (750 Nguyễn Kiệm), Hội đồng Điều hành Học viện đã họp phiên toàn thể, thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan công tác nhân sự Hội đồng Điều hành và công tác tổ chức các sự kiện lớn trong năm của Học viện. Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện...