CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

làm chủ

Làm chủ tương lai - TT. Thích Nhật Từ Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ trao học bổng Đạo Phật Ngày Nay 2016 cho Tăng Ni sinh tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-10-2016.