CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đâu chẳng phải là nhà

Đâu chẳng phải là nhà
Thi kệ: Thiền sư Thường Chiếu Nhạc: Khánh Hoàng
Thơ: Tuệ Kiên Nhạc: Khánh Hoàng
Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn
Lời: Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn
Địa Tạng Vương Bồ Tát
Lời và ý: Kinh Địa Tạng
Đến đi một mình
Lời dẫn: Thái Bảo Lộc
Đêm qua sân trước một cành mai
Thi kệ: Thiền sư Mãn Giác Nhạc: Khánh Hoàng

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019