CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hạnh Nguyện Đăng Trình

Hạnh nguyện đăng trình
Thơ Mặc Giang - Ns Thu San Download lời và nhạc lý tại đây .
Đời tôi là Tăng Sĩ
Thơ Mặc Giang - Ns Nguyễn Phước Download lời và nhạc lý tại đây .
Đời tôi là Ni Cô
Thơ Mặc Giang - Ns Trần Thanh Tịnh Download lời và nhạc lý tại đây .
Hạnh nguyện Người Tu
Thơ Mặc Giang - Ns Quang Lưỡng Download lời và nhạc lý tại đây .
Bài ca Diệu Hữu
Thơ Mặc Giang - Ns Ngọc Hùng Download lời và nhạc lý tại đây .
Kính mừng Thầy
Thơ Mặc Giang - Ns Lê Tín Trung Download lời và nhạc lý tại đây .
Bản Hoài tâm nguyện
Thơ Mặc Giang - Ns Thanh Phong Download lời và nhạc lý tại đây .
Xin cảm Ơn Thầy
Thơ Mặc Giang - Ns Giác An Download lời và nhạc lý tại đây .
Tiễn Người thăm lại nhà xưa
Thơ Mặc Giang - Ns Nguyễn Quang Tâm Download lời và nhạc lý tại đây .
Hạnh nguyện cưu mang
Thơ Mặc Giang - Ns Minh Quang Download lời và nhạc lý tại đây .
Hình bóng Thầy
Thơ Mặc Giang - Ns Tiến Huân Download lời và nhạc lý tại đây .
Người con Đức Phật
Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh Download lời và nhạc lý tại đây .

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019