CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hành Trạng Chư Tôn Đức

Hình bóng tôn thờ
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Lê Đô. Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Đền ơn Thầy Tổ
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Kiều Tấn Minh Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Trọn nghĩa Ơn Thầy
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Trịnh Vĩnh Thành Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Hành trạng Ơn Thầy
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Trần Lâm Duy Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Hát Chứng Đạo Ca
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Phan Trần Hải Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Tiễn bước về Tây
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Hoàng Huệ Vân Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Phật Pháp trường tồn
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Hữu Thịnh Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Công đức Tôn Sư
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Hoài Tú Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Bóng Thầy vi tiếu niêm hoa
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Minh Trung Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Lời cầu nguyện
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Minh Đặng Download văn bản nhạc và lời tại đây .

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019