CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hành Trạng Chư Tôn Đức

Hình bóng tôn thờ
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Lê Đô. Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Đền ơn Thầy Tổ
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Kiều Tấn Minh Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Trọn nghĩa Ơn Thầy
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Trịnh Vĩnh Thành Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Hành trạng Ơn Thầy
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Trần Lâm Duy Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Hát Chứng Đạo Ca
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Phan Trần Hải Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Tiễn bước về Tây
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Hoàng Huệ Vân Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Phật Pháp trường tồn
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Hữu Thịnh Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Công đức Tôn Sư
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Hoài Tú Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Bóng Thầy vi tiếu niêm hoa
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Minh Trung Download văn bản nhạc và lời tại đây .
Lời cầu nguyện
Thơ Mặc Giang. Nhạc: Ns Minh Đặng Download văn bản nhạc và lời tại đây .

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019