CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hoa Song Đường

Cha về thăm lại Quê Xưa
Thơ MG - Ns Nguyễn Quang Tâm
Về thăm Quê Cũ
Thơ MG - Ns Nguyễn Minh Anh
Xin Mẹ chờ con
Thơ MG - Ns Trung Phước
Người Cha Việt Nam
Thơ MG - Ns Quốc Anh
Điều ước dâng Mẹ
Thơ MG - Ns Phước Nguyễn
Bóng Mẹ cuối trời
Thơ MG - Ns Quang Lưỡng
Mẹ là nhất trên đời
Thơ MG - Ns Kiều Tấn Minh
Nhớ bóng hình Cha
Thơ MG - Ns Cao Minh Khánh
Đừng quên có Mẹ trong đời
Thơ MG - Ns Tiến Huân
Tôi nói anh nghe
Thơ MG - Ns Ngọc Vũ
Ông Cha của ta
Thơ MG - Ns Hoàng Bảo
Mẹ đã đi rồi
Thơ MG - Ns Hoài Tú

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019