CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hoa Song Đường

Xin Mẹ chờ con
Thơ MG - Ns Trung Phước
Người Cha Việt Nam
Thơ MG - Ns Quốc Anh
Điều ước dâng Mẹ
Thơ MG - Ns Phước Nguyễn
Bóng Mẹ cuối trời
Thơ MG - Ns Quang Lưỡng
Mẹ là nhất trên đời
Thơ MG - Ns Kiều Tấn Minh
Nhớ bóng hình Cha
Thơ MG - Ns Cao Minh Khánh
Đừng quên có Mẹ trong đời
Thơ MG - Ns Tiến Huân
Tôi nói anh nghe
Thơ MG - Ns Ngọc Vũ
Ông Cha của ta
Thơ MG - Ns Hoàng Bảo
Mẹ đã đi rồi
Thơ MG - Ns Hoài Tú
Cha về thăm lại Quê Xưa
Thơ MG - Ns Nguyễn Quang Tâm
Về thăm Quê Cũ
Thơ MG - Ns Nguyễn Minh Anh

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019