CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lên đồi nghe gió hát

Tab chính

Hoa khai
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Qua sông
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Hỉ lạc vô biên
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Bến thiên hương
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Lặng lẽ tâm linh
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Bát trăng đầy
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Tạ ơn này
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Lên đồi nghe gió hát
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Mùa hoa vàng
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Lá vàng
Thơ: Lý Thừa Nghiệp

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020