CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lên đồi nghe gió hát

Hỉ lạc vô biên
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Bến thiên hương
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Lặng lẽ tâm linh
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Bát trăng đầy
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Tạ ơn này
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Lên đồi nghe gió hát
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Mùa hoa vàng
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Lá vàng
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Hoa khai
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Qua sông
Thơ: Lý Thừa Nghiệp

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019