CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Theo Bước Liên Hoa 3

Sáu thương
Thơ: Trương Thị Lai
Nhớ mãi mùa hội tương phùng
Thơ: Trương Thị Lai
Quay về bờ giác
Thơ: Trương Thị Lai
Trúc Lâm ngày về
Thơ: Trương Thị Lai
Chuyến tàu vũ trụ
Thơ: Trương Thị Lai
Ngài
Thơ: Trương Thị Lai
Hãy quay vào trong
Thơ: Trương Thị Lai
Vô thường
Thơ: Trương Thị Lai
Thánh địa tình yêu
Thơ: Trương Thị Lai
Mong buổi tương phùng
Thơ: Trương Thị Lai
Anh đã đến đừng về
Thơ: Trương Thị Lai
Nắng thủy tinh
Thơ: Trương Thị Lai

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019