CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Theo Bước Liên Hoa 3

Thánh địa tình yêu
Thơ: Trương Thị Lai
Mong buổi tương phùng
Thơ: Trương Thị Lai
Anh đã đến đừng về
Thơ: Trương Thị Lai
Nắng thủy tinh
Thơ: Trương Thị Lai
Sáu thương
Thơ: Trương Thị Lai
Nhớ mãi mùa hội tương phùng
Thơ: Trương Thị Lai
Quay về bờ giác
Thơ: Trương Thị Lai
Trúc Lâm ngày về
Thơ: Trương Thị Lai
Chuyến tàu vũ trụ
Thơ: Trương Thị Lai
Ngài
Thơ: Trương Thị Lai
Hãy quay vào trong
Thơ: Trương Thị Lai
Vô thường
Thơ: Trương Thị Lai

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019