CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thơ Mặc Giang phổ nhạc

Tab chính

Nguyện Cầu Phật Đản
Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Ca sĩ Thanh Đạt. Download bản nhạc tại đây: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Vanban Nhac- NguyencauPhatdan- Tho_MacGiang- Ns_KieuTanMinh- Casi_ThanhDat.tif
Tuổi Trẻ Phật Giáo
Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Hợp ca. Download bản nhạc tại đây: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Vanban Nhac- TuoitrePhatgiao-tho_MacGiang- Ns_KieuTanMinh-Hopca.tif
Hoa Sen Tám Cánh
Thơ Mặc Giang - Nhạc sĩ Võ Mẫn. Download lời của bài hát tại đây: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Vanban_ Hoa_sen_tam_canh_ ThoMacGiang- NsVoMan-CasiThanhDanh.tif
Phật giáo Việt Nam muôn năm
Link download văn bản nhạc: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Phat Giao Viet Nam muon nam- tho Mac Giang- Ns Kieu Tan Minh.jpg
Gia đình Phật tử Việt Nam
Link download văn bản nhạc: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Gia Dinh Phat Tu Viet Nam- tho Mac Giang -Ns Kieu Tan Minh.jpg http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/gia dinh phat tu viet nam.doc
Gia đình Phật tử Việt Nam
Văn bản bài nhạc: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Van ban Nhac - Gia Dinh Phat Tu Viet Nam - tho Mac Giang - Ns Vo Ta Han.pdf
Bão Lụt Tại Queensland
Thơ Mặc Giang - Ns Minh Đặng. Download văn bản nhạc tại đây.

Video mới nhất

27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
28-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
“CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 1: CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” - TT. NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
Vấn đáp Phật Pháp 05-04-2020
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Phật Đản- PL 2564, DL 30-04-2020 #daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo:...
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564 - DL 2020 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
#daophatngaynay #thichnhattu #phatdan Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh...
THẦY NHẬT TỪ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRƯỜNG HỢP SƯ CÔ CHÙA LONG NGUYÊN Q4-TPHCM 12-06-2020
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...