CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thơ Mặc Giang phổ nhạc

Nguyện Cầu Phật Đản
Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Ca sĩ Thanh Đạt. Download bản nhạc tại đây: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Vanban Nhac- NguyencauPhatdan- Tho_MacGiang- Ns_KieuTanMinh- Casi_ThanhDat.tif
Tuổi Trẻ Phật Giáo
Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Hợp ca. Download bản nhạc tại đây: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Vanban Nhac- TuoitrePhatgiao-tho_MacGiang- Ns_KieuTanMinh-Hopca.tif
Hoa Sen Tám Cánh
Thơ Mặc Giang - Nhạc sĩ Võ Mẫn. Download lời của bài hát tại đây: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Vanban_ Hoa_sen_tam_canh_ ThoMacGiang- NsVoMan-CasiThanhDanh.tif
Phật giáo Việt Nam muôn năm
Link download văn bản nhạc: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Phat Giao Viet Nam muon nam- tho Mac Giang- Ns Kieu Tan Minh.jpg
Gia đình Phật tử Việt Nam
Link download văn bản nhạc: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Gia Dinh Phat Tu Viet Nam- tho Mac Giang -Ns Kieu Tan Minh.jpg http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/gia dinh phat tu viet nam.doc
Gia đình Phật tử Việt Nam
Văn bản bài nhạc: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Van ban Nhac - Gia Dinh Phat Tu Viet Nam - tho Mac Giang - Ns Vo Ta Han.pdf
Bão Lụt Tại Queensland
Thơ Mặc Giang - Ns Minh Đặng. Download văn bản nhạc tại đây.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019