CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Báo cáo số liệu ấn tống trong tháng 01/2021

Thêm một người biết được chánh Pháp, vô minh sẽ càng bị đẩy lùi, thế giới lại thêm phần tươi sáng, tốt đẹp hơn! Chính vì lợi lạc to lớn của Pháp thí, hơn 07 năm từ khi ra đời cho đến nay, Ban Ấn tống Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã in ấn (in mới, tái bản) hàng trăm đầu kinh sách và trao tặng miễn phí hàng triệu ấn bản đến với các Phật tử, những người hữu duyên, những ngôi chùa và đạo tràng trong và ngoài nước. Trong tháng 01 – tháng đầu tiên của năm mới 2021, Ban Ấn Tống Quỹ đã gieo duyên Pháp bảo cho nhiều lượt Phật tử gần xa. Những con số ấn tượng này phần nào thể hiện được sự quan tâm của đông đảo quý Phật tử gần xa đối với giáo lý minh triết của nhà Phật.

  • Số liệu ấn tống các ấn phẩm xuất tại Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay: 
  • Về mảng kinh sách: 20.300 ấn bản thuộc 48 đầu sách đã được trao tặng đến các quý nam nữ Phật tử gần xa. Các đầu kinh, sách được thỉnh nhiều trong tháng vừa qua như: Kinh A-di-đà (2.989), Nghi thức Sám hối sáu căn và hồng danh (2.056), 100 Điều đạo đức tại gia (1.508), Truyện tranh Cuộc đời đức Phật (1.474)… 
  • Về mảng máy nghe pháp (chứa 1.638 bài Pháp): Quỹ đã gieo duyên cho 157 Phật tử, góp phần đưa những bài giảng Pháp thiết thực của Thượng tọa Thích Nhật Từ đến gần hơn với mọi người (đặc biệt là các nhóm đối tượng như: người già, người khiếm thị, người ở vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn)… 
  • Về phạm vi/đối tượng thỉnh kinh sách
  • 5.529 quyển phục vụ cho các chương trình Phật sự, thiện sự của Quỹ,
  • 4.874 ấn bản được trao tặng cho các quý nam nữ thiện tín tại TP. Hồ Chí Minh, tại các tỉnh miền Trung. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh có lượt thỉnh kinh sách cao với 4.814 lượt.
  • 6.697 ấn bản đã được chuyển đến tay quý Tăng, Ni và Phật tử thông qua Tăng đoàn chùa Giác Ngộ
  • 3.492 ấn bản được cúng dường cho các chùa/đạo tràng tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Trong đó,  các chùa/đạo tràng tại miền Bắc có số lượng thỉnh cao nhất với 3.106 ấn bản.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trân trọng kính mời quý Phật tử gần xa tham gia thỉnh Kinh, sách, máy nghe Pháp thoại tại link: bit.ly/quatanggiacngo. Đồng thời, quý vị hãy giới thiệu đến cho gia đình, bạn bè và những người hữu duyên để cùng thỉnh. Chỉ cần thêm một người biết được chánh Pháp, vô minh sẽ càng bị đẩy lùi, thế giới lại thêm phần tươi sáng, tốt đẹp hơn! Nguyện mong tất cả chúng sanh đều có đầy đủ nhân duyên, phước huệ, để được gần gũi với Tam bảo, tu sửa tìm lại chân tánh của mình.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát!

Bình luận

Video mới nhất

Tất cả chúng ta đều phải có một ngày ra đi
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp Văn học l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp lịch sử l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Phương pháp nghiên cứu văn bản l Môn phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
Yêu cầu của luận văn và luận án l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
TT. Thích Nhật Nhật thuyết giảng trong lễ cúng dường Trai tăng ngày 12-11-2021
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.