CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

United Nations day of Vesak 2019 in Vietnam handbook for participants

United Nations day of Vesak 2019 in Vietnam handbook for participants
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2019
ISBN: 
978-604-89-7932-4
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ biên tập
Bình luận