CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Video tổng hợp

Tab chính

Videos

Hành hương Phật tích 2013: Trở lại ngàn năm - Thích Nhật Từ
Chương trình hành hương Phật tích Ấn Độ do TT. Thích Nhật Từ hướng dẫn vào tháng 03/2013.