CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

4 Giới Sa-di, oai nghi, tỳ ni và cảnh sách

4 Giới Sa-di, oai nghi, tỳ ni và cảnh sách
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2021
Danh mục: 
Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch Sách do Thích Nhật Từ biên tập
Bình luận