CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT: HÃY HIẾN MÔ, TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC

CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT: HÃY HIẾN MÔ, TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2018
ISBN: 
978-604-89-5334-8
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ sáng tác
Bình luận