CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 35 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 35 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2016
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ biên tập
Bình luận