CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

LEADERSHIP AND SOCIETY IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION ERA

LEADERSHIP AND SOCIETY IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION ERA
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2019
ISBN: 
978-604-89-8627-8
Danh mục: 
Sách tiếng Anh
Bình luận