CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ (ĐỐI CHIẾU VỚI NĂM PHÁI LUẬT PHẬT GIÁO)

NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ (ĐỐI CHIẾU VỚI NĂM PHÁI LUẬT PHẬT GIÁO)
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2021
ISBN: 
978-604-321-892-3
Danh mục: 
Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch
Bình luận