CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

vợ

Bảy điều suy niệm Giảng tại tu viện Tường Vân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM, ngày 14/09/2014