CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lễ quy y Tam Bảo cho gần 300 thiện nam, tín nữ tại chùa Giác Ngộ

Tối ngày 20/6/2024, Tăng đoàn chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.Hồ Chí Minh) đã làm lễ quy y Tam Bảo cho gần 300 quý thiện nam, tín nữ hữu duyên, gieo thêm hàng quyến thuộc bồ đề ngõ hầu làm xương minh chánh pháp.

Chứng minh, tham gia lễ quy y có Thượng toạ Thích Nhật Từ - Trụ trì chùa Giác Ngộ, chư Tôn đức trong Tăng đoàn và 266 Phật tử tín tâm quy y ba ngôi quý báu.

 

Mở đầu cho lễ quy y, Thượng toạ trụ trì hoan hỷ với công đức quy ngưỡng ba ngôi tâm linh cao quý.

Khoá lễ quy y Tam bảo tiếp tục diễn ra với thời kinh Người Áo Trắng. Qua lời kinh mầu nhiệm này, quý Phật tử sẽ hiểu được nền tảng đạo đức của một người Phật tử cần làm, giúp tránh được những điều nguy hại cho bản thân, tránh đi theo vào con đường tà đạo.  

Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của Thượng toạ chủ lễ, toàn thể đạo tràng đồng thanh xướng lời thọ nhận tam quy, ngũ giới. Đây chính là những "hàng rào thép" bảo vệ thân tâm cho nhiều người con Phật không rơi vào các nghiệp phi đạo của thế gian, bồi đắp phúc lành, trồng thêm duyên tốt để đời đời sau mãi là sứ giả của Như Lai.

Sau đó, một thời pháp thoại ngắn đã được TT. Thích Nhật Từ dành tặng cho 266 Phật tử hữu duyên vừa thọ nhận ngũ giới tại gia dưới mái già lam Giác Ngộ. Ý nghĩa ngày rằm đầu tiên của năm được Thượng tọa đề cập và nhắn nhủ đến các Phật giáo đồ, Thầy cho biết đây là dịp rằm quan trọng, là cơ hội thực tập quay về nương tựa chánh pháp, nghiền ngẫm chân lý, từng bước thấu hiểu chính mình, thấu hiểu và kết nối với môi trường xung quanh mình.

Bình luận