CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Tâm Sám Hối, Quay Đầu Vào Bờ: Con Đường Chuyển Nghiệp Trong Đạo Phật

Sám hối là một hành động thiêng liêng trong đạo Phật, nơi con người thừa nhận những lỗi lầm của mình và cầu mong sự tha thứ. Đây không chỉ là một phương thức giải tỏa tội lỗi mà còn là một bước tiến quan trọng trong hành trình tu dưỡng tâm hồn và đạt đến sự giác ngộ. Trong bài kệ "Kệ Sám Hối" và những lời giáo huấn của Thượng Tọa Thích Nhật Từ, chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc sám hối và tu sửa bản thân để hướng tới một cuộc sống chánh niệm và từ bi.

Kệ Sám Hối

Con đã gây ra bao lầm lỗi,

Khi nói, khi làm, khi tư duy,

Tham lam, hờn giận và ngu si,

Nay con cúi đầu xin sám hối.

Một lòng con cầu Phật chứng tri,

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,

Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm,

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm,

Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm.

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong

Bài kệ "Kệ Sám Hối" mở đầu bằng sự thừa nhận những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ: "Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si". Đối diện với chính mình, con người nhận ra rằng mọi sai lầm đều xuất phát từ tâm trí không thanh tịnh. Thừa nhận lỗi lầm là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình sám hối. Với lòng thành kính, người sám hối cúi đầu trước Phật, cầu mong sự chứng tri và nguyện ý làm mới cuộc sống từ đây.

Bài kệ tiếp tục với lời nguyện sống trong chánh niệm: "Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa". Chánh niệm giúp con người nhận thức rõ ràng về hành động, lời nói và tư duy của mình, từ đó tránh được những lỗi lầm trong tương lai. Khi tâm hồn trở nên thanh tịnh, "bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm". Sự sám hối chân thành mang lại cảm giác nhẹ nhõm, như mây bạc thong dong trên bầu trời.

Thành Tâm Sám Hối

Quỳ trước Phật đài, thành tâm sám hối

Nghiệp của cái miệng, thị phi, nói dối

Lời gây chia rẽ, văng tục, hại người

Xúc phạm, tổn thương, đau xót tình đời

Chánh niệm tâm tư, con làm chủ lời

Buông bỏ ác duyên, hoan hỷ, tươi cười

Thiết lập tình người an vui.

Trong bài "Thành Tâm Sám Hối" nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc sám hối những nghiệp do miệng gây ra. Nghiệp khẩu, như lời thị phi, nói dối, gây chia rẽ, văng tục, hại người, xúc phạm, đều gây tổn thương sâu sắc đến tình người. Để làm chủ lời nói, chánh niệm là điều cần thiết. Khi tâm tư chánh niệm, con người sẽ buông bỏ ác duyên, sống hoan hỷ và thiết lập tình người an vui. Đó là cách chúng ta xây dựng một cuộc sống đạo đức và từ bi hơn.

Quay Đầu Vào Bờ

Trong kiếp sống, khó tránh nghiệp,

nghiệp không lành, nghiệp xấu ác

Khi lầm lỡ, sám hối mau,

chuyển nghiệp nhanh, không che giấu gì

Nhận sai lầm, nhận thiếu sót,

biết xin lỗi, không nên tự ái

Gieo nghiệp lành, chuyển nghiệp ác,

tinh tấn tu nhân nghĩa, từ bi

Như trời sáng, hết mây mù, chiếu soi khắp mọi nơi.

Trong bài "Quay Đầu Vào Bờ", Thầy Nhật Từ đề cập đến việc không thể tránh khỏi những nghiệp xấu trong kiếp sống. Quan trọng là khi nhận ra lỗi lầm, cần sám hối và chuyển nghiệp nhanh chóng, không che giấu. Nhận sai lầm và xin lỗi không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của sự can đảm và lòng tự trọng. Gieo nghiệp lành và chuyển nghiệp ác bằng cách tinh tấn tu nhân nghĩa, từ bi, giúp chúng ta như "trời sáng, hết mây mù, chiếu soi khắp mọi nơi".

Nhận Sai Sửa Sai

Chấp nhận sai lầm, vượt qua sai lầm

Học từ sai lầm để khôn ngoan hơn

Nhìn về mặt trời, nghĩ làm tích cực

Ray rứt tội lỗi không được bình an

Không nên tái phạm, không nên đỗ lỗi

Sửa lỗi làm mới, mưa tạnh trời quang.

Cuối cùng, trong bài "Nhận Sai Sửa Sai", nhấn mạnh rằng sai lầm là chuyện hiển nhiên của con người phàm. Quan trọng là chấp nhận và vượt qua sai lầm, học hỏi từ những trải nghiệm để trở nên khôn ngoan hơn. Nhìn về mặt trời, suy nghĩ tích cực và không để tâm hồn bị ray rứt bởi tội lỗi. Sửa lỗi và làm mới bản thân, giúp chúng ta cảm nhận được sự bình an và thanh thản.

Sám hối là một hành trình không dễ dàng nhưng cần thiết để tu dưỡng tâm hồn và đạt đến sự giác ngộ. Nhận ra và thừa nhận lỗi lầm, sống trong chánh niệm và từ bi, sửa sai và làm mới bản thân, tất cả đều là những bước quan trọng trong quá trình này. Như mây bạc thong dong trên bầu trời, tâm hồn thanh tịnh sẽ mang lại sự nhẹ nhàng và an vui trong cuộc sống.

Bình luận