CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2018
ISBN: 
978-604-89-6218-0
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ sáng tác
Bình luận