CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

5. Chanting Universal Gate

Ấn tống
Album: 
Buddha Heart
Category: 
Tân Nhạc
391
Bạn: Không có. TB: 2.5 (9 votes)
3.659 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

hieulongvn
Nam mo a di da phat. Tuy la nhac va loi hat tieng Trung, nhưng am thanh van lang dong, chung ta van thay Phat trong tim. Xin thanh kinh tri an thay, nguoi thay cua tam linh va tam long. Cam on Thay Nhat Tu va ban quan tri web. Nam mo a di da phat!
08/05/2009 05:44:06 pm