CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kỳ Nguyện

Ấn tống

Kỳ Nguyện

Album: 
Đảnh lễ mười phương
Trình bày: 
Bảo Yến
Tác giả: 
Võ Tá Hân
Category: 
Tân Nhạc
Bạn: Không có. TB: 2.3 (25 votes)
1.095 lượt nghe.
Bình luận