CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ

Trong ngày 13/08/2023, chùa Giác Ngộ tiếp tục tổ chức các khóa tu và thu hút đông đảo đồng bào Phật tử tham dự. Trong 2 buổi sáng và chiều, đại chúng tham gia khóa tu đã được nghe 2 thời pháp thoại đến từ Thượng tọa Trụ trì đạo hiệu Thích Nhật Từ và ĐĐ. Thích Ngộ Trí Dũng. Với thời khóa tu học miên mật, khóa tu đã mang lại chất liệu tỉnh thức trọn vẹn và giúp cho các hành giả nhận chân ra được các giá trị cốt lõi của đời sống. 

Đây là 2 khóa tu tiêu biểu được Tăng đoàn chùa Giác Ngộ tổ chức hàng tuần cho đồng bào Phật tử trong và ngoài Thành phố tham gia

Hình ảnh ghi nhận:

Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu cuối tuần chùa Giác Ngộ
Bình luận