CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại Hiền như cục đất

Chiều ngày 14/05/2023, khoá tu Tuổi trẻ hướng Phật lại được diễn ra tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) thu hút gần 400 hành giả trẻ vân tập về tham dự. Từ các thời khoá, các hành giả đã được quay trở về nội tâm mầu nhiệm, trọn lành trong phút giây an lạc của hiện tại. Đến với khoá tu, các khóa sinh đã được lắng nghe thời pháp ý nghĩa đến từ ĐĐ. Thích Minh Thạnh, Trụ trì chùa Thiên Khánh (Quận 6, TP.HCM). Chủ đề mà Đại Đức giảng sư gửi đến toàn thể đạo tràng khoá tu chính là "Hiền như cục đất". Ẩn dụ hình ảnh "cục đất" với đời sống người tu, Đại Đức giảng sư đã chia sẻ 08 bài học tinh yếu mà mỗi hành giả cần lưu tâm/

Hình ảnh ghi nhận:

#TuoitrehuongPhat #ThichNhatTu #ChuaGiacNgo #ThichMinhThanh

Pháp thoại Hiền như cục đất Pháp thoại Hiền như cục đất Pháp thoại Hiền như cục đất Pháp thoại Hiền như cục đất Pháp thoại Hiền như cục đất Pháp thoại Hiền như cục đất Pháp thoại Hiền như cục đất Pháp thoại Hiền như cục đất Pháp thoại Hiền như cục đất Pháp thoại Hiền như cục đất Pháp thoại Hiền như cục đất Pháp thoại Hiền như cục đất
Bình luận