CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020

Mời quý vị xem chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm (sáng ngày 15/09/2020) của Tăng đoàn chùa Giác Ngộ và hành giả khóa tu "Xuất gia gieo duyên".

Ảnh được chụp bởi: Ngộ Trí Thuận

Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm sáng ngày 15/09/2020
Bình luận