CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

"Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ

Chiều ngày 17/09/2020, trong khuôn khổ khóa tu “Xuất gia gieo duyên” lần 7, NS. TN. Hương Nhũ thuyết giảng chủ đề “Trong chùa, có cả Ta-bà” đến các giới tử.
Mở đầu, Ni sư bàn về việc xuất gia. Xoay quanh các vấn đề như mối quan hệ gia đình, những vướng mắc về cảm xúc,.. để rồi, NS. Hương Nhũ cho rằng đi tu không phải việc đơn giản. Nếu đi tu giúp mình giải thoát, giúp người giải thoát thì ấy là tâm Bồ-đề.

Với chủ đề “Chùa có cõi Ta-bà”, Ni sư gửi đến hành giả những điều sẽ vỡ lẽ nếu bước chân vào con đường tu hành. Nhưng con người không thể lìa thế gian mà đi tìm Phật. Bởi lẽ, vạn pháp từ tâm mà hiện khởi. Một tuần lễ xuất gia chỉ là gieo duyên với lý tưởng tu hành, tuy ngắn nhưng đủ để hành giả tu tập, chuyển hóa được nghiệp. Ngoài ra, các giới tử còn có thể gieo duyên cho người thân trong gia đình. 

Bước vào cửa chùa không phải để được: được phước báu, được Phật gia hộ mà là để mất: mất tham, mất sân, mất si,… Từ đó, Ni sư kết luận: “Người không ràng buộc là người giàu có trên thế gian”. 

Từ ý “Phật ở trong tâm”, NS. Hương Nhũ lý giải cho việc quay về tâm, tu bắt đầu từ tu tâm mà ra. Trong Phật giáo, con người được cho rằng có 6 bẩm tính: tham ái, sân hận, si mê, đức tin, thiên về trí thức hay là ngu si, phóng nhận. Đa phần, bẩm tính xấu, ác nhiều hơn bẩm tính tốt, đẹp. Vì thế, chúng ta nên siêng nghe Pháp, đọc Kinh để mở mang tuệ giác, nhận biết rõ tính ác mà loại bỏ và học tập, rèn luyện tính tốt.

Khi đề cập đến vấn đề bản ngã, Ni sư có nói: “Mọi sự tu tập đều hướng đến Niết-bàn và con đường chấm dứt sự khổ đau cũng từ tấm thân này mà ra”. Dẫu cho chùa có cõi Ta-bà nhưng người tu vẫn có thể đến được sự giải thoát, vì giải thoát chính là lìa bỏ cái tôi. 

Ngoài ra, Ni sư còn đưa ra một số câu chuyện để nói đến vấn đề sự tiết kiệm, sự thỏa mãn, nhân quả, người ngu – kẻ trí, tâm cung kính, khiêm hạ,… 

Xuyên suốt bài thuyết giảng của NS. Hương Nhũ là những mẫu chuyện nhỏ từ Đông sang Tây, mang lại nụ cười cho các giới tử. Nhưng thông qua đó, người nghe lại nhận ra nhiều điều xoay quanh vấn đề giữa tu hành và cuộc sống trần gian. Đây là vấn đề rất gần với hành giả khóa tu “Xuất gia gieo duyên” vì họ đang đứng giữa cuộc sống trần gian và cuộc sống tu hành.

 

Tin: Bảo Tiên

Ảnh: Ngộ Trí Thông

"Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ "Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ "Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ "Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ "Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ "Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ "Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ "Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ "Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ "Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ "Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ "Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ "Trong chùa, có cả Ta-bà" - NS. TN. Hương Nhũ
Bình luận

Video mới nhất

TT. Nhật Từ đọc diễn văn khai mạc tòa Tăng xá làm nơi cách ly điều trị Covid-19
TT. Thích Nhật Từ tuyên đọc trong lễ khánh thành tòa Tăng xá chùa Quan Âm Đông Hải, nơi làm khu cách ly điều trị Covid-19, ngày 4/12/2021.
Phương pháp nghiên cứu định tính l Phương pháp nghiên cứu Phật học 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/11/2021.
Phương pháp nghiên cứu định lượng l Phương pháp nghiên cứu Phật học 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/11/2021.
6 điều hòa thuận trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/11/2021.
Bộ sách "Đạo đức Phật giáo" cho thanh thiếu niên và nhi đồng Việt Nam
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.
Trở về cát bụi: Quy luật của cuộc đời
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Sự sống và cái chết là nhân duyên
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Tìm hiểu và theo dấu chân Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ quy y Tam bảo online ngày 19/11/2021, tại chùa Giác Ngộ.