CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Vãng Sanh - Thứ 4

Ấn tống
Album: 
Kinh Bát Nhã Ba La Mật
Trình bày: 
Chiếu Thành
No votes yet
9.915 lượt nghe.
Bình luận