CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Tiêu đề
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Mộng Trung Bất Chứng - Thứ 61
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Ảo Nhơn Thính Pháp - Thứ 28
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bất Khả Tận - Thứ 67
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bất Thối Chuyển - Thứ 55
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Biến Học - Thứ 74
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bình Đẳng - Thứ 86
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bồ Tát Hạnh - Thứ 72
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bửu Pháp Đại Minh - Thứ 32
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Chiếu Minh - Thứ 40
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Chúc Lụy - Thứ 66
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Chúc Lụy - Thứ 90
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Chủng Thiện Căn - Thứ 73
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Cú Nghĩa - Thứ 12
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Cụ Túc- Thứ 81
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Diệt Tránh - Thứ 31
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Hằng Già Đề Bà - Thứ 59
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Hành Tướng - Thứ 10
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Học Không Bất Chứng - Thứ 60
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Hội Tông - Thứ 24
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Hư Không - Thứ 65
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Khiển Trừ Ma Ngoại - Thứ 35
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Khuyến Học - Thứ 08
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Khuyến Trì - Thứ 34
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Kiên Cố - Thứ 56
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Kim Cang - Thứ 13
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Kinh Nhĩ Văn Trì - Thứ 45
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Lục Dụ - Thứ 77
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Lục Độ Tương Nhiếp - Thứ 68
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Lưỡng Bất Hòa Hiệp Quá - Thứ 47
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Ma Sầu - Thứ 62
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Mộng Hành - Thứ 58
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Nhất Niệm - Thứ 76
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Như Hóa - Thứ 87
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Pháp Thí (Phần trên) - Thứ 38
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Phật Mẫu - Thứ 48
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Phú Lâu Na - Thứ 15
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Phụng Bát - Thứ 02
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Quảng Thừa - Thứ 19
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Quyết Định - Thứ 83
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tam Giả - Thứ 07
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tam Huệ - Thứ 70
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tam Thán - Thứ 30
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tam Thứ Đệ Hành - Thứ 75
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tán Thán Ba La Mật - Thứ 5

Video mới nhất

Ghế Nóng HTV - Nên Bỏ Tập Tục Đốt Vàng Mã Hay Không - TT. Thích Nhật Từ
Ghế Nóng HTV - Nên Bỏ Tập Tục Đốt Vàng Mã Hay Không - TT. Thích Nhật Từ . Thầy Nhật Từ đối thoại cùng diễn viên Cát Tường trong chương trình Ghế Nóng, phát sóng trên một số kênh...
Ẩn dụ về bảy loại người dưới nước - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ , ngày 04-03-2018.
Vượt qua giận dữ hận thù và oan trái - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tịnh viện Pháp Hạnh, Củ Chi, ngày 04-03-2018.
GNPG 17: Những điều phản cảm và mê tín trong các lễ hội đầu năm - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại "Những điều phản cảm và mê tín trong các lễ hội đầu năm" do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ , ngày 2/3/2018 trong chương trình Góc Nhìn Phật Giáo 17.
Ngụ Ngôn Chiếc Lồng Đèn Và Mù Rờ Voi - TT. Thích Nhật Từ
Ngụ Ngôn Chiếc Lồng Đèn Và Mù Rờ Voi - TT. Thích Nhật Từ . Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, ngày 02-03-2018.
Tản Mạn Một Vài Sự Kiện Liên Hệ Đến Rằm Tháng Giêng - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ , ngày 01-03-2018
Văn Hóa Lễ Chùa Đầu Năm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình An Viên tại chùa Giác Ngộ .