CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Đại Thừa - Kinh Viên Giác

Tab chính

Videos

Kinh Đại Thừa - Kinh Viên Giác
Dịch Giả: Thích Trung Quán Giọng đọc: Nguyễn Vinh