CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh niệm Phật ba la mật 5: Phương pháp quán tưởng trong niệm Phật (08/12/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Kinh Niệm Phật Ba-la-mật giảng giải
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Tịnh độ và niệm Phật, Kinh Niệm Phật Ba la mật

Khóa tu Phật thất lần 54, Chùa Hoằng Pháp - Hóc Môn, ngày 08/12/2008

566
Bạn: Không có. TB: 2.9 (38 votes)
8.235 lượt nghe.
Bình luận