CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 011. Kinh Tiểu Tụng - 9. Kinh lòng từ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3.2 (42 votes)
6.614 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Hoang Nam (chưa được kiểm chứng)
Thua Thay kinh Tieu Bo Tung 06 Va 08 giong nhu nhau
10/06/2012 12:01:22 pm