CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

04. Mừng ngày Khánh Đản

Ấn tống
Album: 
Niềm an vui
Trình bày: 
Đông Quân - Vân Khánh
Tác giả: 
Vũ Ngọc Toản
Category: 
Tân Nhạc, Video
Bạn: Không có. TB: 3.4 (20 votes)
3.829 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

tung
Học Phật pháp, thực hành lời phật dạy và truyền bá chánh pháp là trách nhiệm của những người con Phật .
06/09/2009 01:50:54 pm