CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 12 năm 2006

Tab chính

Kinh Trung Bộ 57 (Kinh Hạnh Con Chó) - Người thừa kế nghiệp (24/12/2006)
Kinh Hạnh Con Chó 57, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 24-12-06.
Nguyên lý Phật giáo nhập thế (24/12/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 24-12-06.
Kinh Trung Bộ 58 (Kinh Vương Tử Vô Úy): Tuyên ngôn chân lý (31/12/2006)
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 31/12/2006.
Chuyển hoá thói quen (27/12/2006)
Giảng tại Trung tâm Người Già và Tàn Tật Thạnh Lộc, ngày 27-12-06.
Đối thoại triết học 4: Bản chất thời gian (01/12/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 1-12-06.
Đối thoại triết học: Kinh nghiệm Niết-bàn (30/12/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 30-12-06
Ngăn chặn AIDS và thực hiện cam kết (03/12/2006)
Nhân ngày thế giới phòng chống HIV/ AIDS, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 3-12-06.
Chiến thắng thói quen (31/12/2006)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 31-12-06.
Ý nghĩa hoa sen (04/12/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 4-12-06
Biểu tượng hoa sen (10/12/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 10-12-06.
Kinh Trung Bộ 55 (Kinh Jivaka) - Văn hóa ẩm thực (10/12/2006)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 10-12-06.
Hạnh khiêm cung qua hình ảnh Thường Bất Khinh (16/12/2006)
Giảng tại Chùa Liên Hoa, Q.6, ngày 16-12-06.
Đối thoại triết học 6: Nhân quả không sai (16/12/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 16-12-06.
Lễ Phật (17/12/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 17-12-06.
Phật Giáo nhập thế (19/12/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19-12-06.
Đổi thói quen đổi cuộc đời (22/12/2006)
Giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ XH Tân Hiệp, ngày 22-12-06.

Video mới nhất

BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.
Ơn Tổ quốc và vai trò của nguyên thủ quốc gia
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 18-08-2019.
Bảy điều đi đến hôn nhân bền vững
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-08-2019.
Vai trò Phật tử tại gia
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-08-2019.
LỄ TƯỞNG NIỆM 27 NĂM HT. THÍCH THIỆN HUỆ VIÊN TỊCH 25-08-2019
LỄ TƯỞNG NIỆM 27 NĂM HT. THÍCH THIỆN HUỆ VIÊN TỊCH 25-08-2019
LỄ BẾ MẠC KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ-24-08-2019
LỄ BẾ MẠC KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ-24-08-2019
Muốn Báo Hiếu Cho Cha Mẹ Chỉ Cần Làm Những Điều Này
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 10-08-2019.
Vượt qua nghiệp cãi lộn-tranh luận và chỉ trích
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Vĩnh Long ngày 08-08-2019.