CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 12 năm 2006

Luân hồi và giải thoát (23/12/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 23-12-06.
Kinh Trung Bộ 57 (Kinh Hạnh Con Chó) - Người thừa kế nghiệp (24/12/2006)
Kinh Hạnh Con Chó 57, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 24-12-06.
Nguyên lý Phật giáo nhập thế (24/12/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 24-12-06.
Kinh Trung Bộ 58 (Kinh Vương Tử Vô Úy): Tuyên ngôn chân lý (31/12/2006)
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 31/12/2006.
Chuyển hoá thói quen (27/12/2006)
Giảng tại Trung tâm Người Già và Tàn Tật Thạnh Lộc, ngày 27-12-06.
Đối thoại triết học 4: Bản chất thời gian (01/12/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 1-12-06.
Đối thoại triết học: Kinh nghiệm Niết-bàn (30/12/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 30-12-06
Ngăn chặn AIDS và thực hiện cam kết (03/12/2006)
Nhân ngày thế giới phòng chống HIV/ AIDS, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 3-12-06.
Chiến thắng thói quen (31/12/2006)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 31-12-06.
Ý nghĩa hoa sen (04/12/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 4-12-06
Biểu tượng hoa sen (10/12/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 10-12-06.
Kinh Trung Bộ 55 (Kinh Jivaka) - Văn hóa ẩm thực (10/12/2006)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 10-12-06.
Hạnh khiêm cung qua hình ảnh Thường Bất Khinh (16/12/2006)
Giảng tại Chùa Liên Hoa, Q.6, ngày 16-12-06.
Đối thoại triết học 6: Nhân quả không sai (16/12/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 16-12-06.
Lễ Phật (17/12/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 17-12-06.
Phật Giáo nhập thế (19/12/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19-12-06.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019