CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 4 năm 2008

Kinh Trung Bộ 96 (Kinh Esukeri)  - Phụng sự xã hội (30/03/2008)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 30-03-08
Giải trừ mê tín (06/04/2008)
Giảng tại Chùa Phổ Quang, ngày 06-04-08.
Bản Chất Niềm Tin (13/04/2008)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 13-04-08
Kinh Trung Bộ 99 (Kinh Subha) - Đạo và đời (20/04/2008)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 20-04-08.
Vấn đáp về mê tín A (13/04/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 13-04-08
Vấn đáp về mê tín B (19/04/2008)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19-04-08.
Cẩm nang Phật tử tại gia A (30/04/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phù Dực, Hà Nội, ngày 30-04-08
Cẩm nang Phật tử tại gia B (30/04/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phù Dực, Hà Nội, ngày 30-04-08
Hoằng pháp trong trại giam  (05/04/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại lớp cao cấp giảng sư, Chùa Hòa Khánh, ngày 05/04/2008.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019