CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 4 năm 2008

Kinh Trung Bộ 96 (Kinh Esukeri)  - Phụng sự xã hội (30/03/2008)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 30-03-08
Giải trừ mê tín (06/04/2008)
Giảng tại Chùa Phổ Quang, ngày 06-04-08.
Bản Chất Niềm Tin (13/04/2008)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 13-04-08
Kinh Trung Bộ 99 (Kinh Subha) - Đạo và đời (20/04/2008)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 20-04-08.
Vấn đáp về mê tín A (13/04/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 13-04-08
Vấn đáp về mê tín B (19/04/2008)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19-04-08.
Cẩm nang Phật tử tại gia A (30/04/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phù Dực, Hà Nội, ngày 30-04-08
Cẩm nang Phật tử tại gia B (30/04/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phù Dực, Hà Nội, ngày 30-04-08
Hoằng pháp trong trại giam  (05/04/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại lớp cao cấp giảng sư, Chùa Hòa Khánh, ngày 05/04/2008.

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019