CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 07 năm 2011

Tab chính

Vì một môi trường lành mạnh (22/07/2011)
Giảng tại khóa tu Tuổi Trẻ 2011, chùa Vĩnh Minh, TP. Đà Lạt, ngày 22/07/2011
Tu tâm dưỡng tính trong Kinh Pháp Cú (7/7/2011)
Giảng tại Đạo tràng Pháp Không, TP. Leipzig, Cộng hòa Đức, ngày 7-7-2011.
Kinh Pháp Cú 25: Đức hạnh người tu (24/07/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/07/2011.
Nói không với nỗi đau hôn nhân (24/07/2011)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 24/07/2011
Mười điều tâm niệm (8/7/2011)
Giảng tại chùa Linh Thứu, TP. Berlin, Cộng hòa Đức, ngày 8-7-2011
Tu không học là tu mù (24/07/2011)
Giảng tại Hội thi giáo lý TP. HCM năm 2011, chùa Phổ Quang, ngày 24/07/2011.
Để lễ quy y có giá trị trọn đời (26/07/2011)
Giảng tại TX Trung Tâm, ngày 26/07/2011
Kinh Pháp Cú 26: Bầu cũ rượu mới trong tâm linh (31/07/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 31/07/2011

Video mới nhất

Tiến trình nghiên cứu ▏Phương pháp nghiên cứu Phật học
TT. Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP. HCM (cơ sở I), ngày 30/09/2020.
Vấn đáp Phật pháp về việc làm từ thiện với đồng bào bão lũ miền Trung
TT. Nhật Từ trả lời trong khóa tu Ngày an lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/10/2020.
Thành phần nghiên cứu, tiêu chuẩn và đề tài nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP. HCM, ngày 30/09/2020.
Hướng dẫn tra cứu từ điển Phật học đa ngôn ngữ & Đại chánh tân tu Đại tạng Kinh
TT. Nhật Từ thuyết giảng tại HVPGVN tại TP. HCM (cơ sở I), ngày 30/09/2020.
Triết lý Phật giáo đối với thanh thiếu niên & Phật tử
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/10/2020.
Những điều tôi học được từ Thiền sư Thích Nhất Hạnh
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày an lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/10/2020.
Tổng quan về nghiên cứu ▏Phương pháp nghiên cứu Phật học - TT. Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP. HCM, tháng 30/09/2020.
Sáu tình huống không nên sát sinh
TT. Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Ngày an lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/10/2020.