CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 04 - 2021

Tab chính

Videos

Vì sao phải đi tu?
TT. Nhật Từ trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/04/2021.
Bản chất và chuyển hóa thức Mạt-na l Thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 10/04/2021.
Huấn từ đầu tiên trong thời công phu sáng
TT. Nhật Từ giảng trong thời công phu của buổi sáng đầu tiên khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 8, tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/04/2021.
Năm thức giác quan l Thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy môn Thành duy thức luận, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 14/04/2021.
Sơ lược về bài Kinh Bốn pháp quán niệm
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/04/2021.
Nhân duyên của thức l Thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ dạy môn Thành duy thức luận, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 20/04/2021.
Cái nhìn đúng đắn (giải thích Kinh Chánh tri kiến)
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/04/2021.
Tâm lý phổ quát l Thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ dạy môn Thành quy thức luận, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 20/04/2021.
Vấn đáp Phật pháp (Phần 1) l XGGD lần 8
TT. Nhật Từ giải đáp thắc mắc cho hành giả khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 30/04/2021.
Tâm lý chuyên biệt l Thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 27/04/2021.
Vấn đáp Phật pháp (Phần 2) l XGGD lần 8
TT. Nhật Từ giả đáp thắc mắc của hành giả khóa tu Xuất gia gioe duyên lần thứ 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 30/04/2021.
Ba giai đoạn triết học Ấn giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 02/04/2021.

Video mới nhất

Bốn điều không thể nghĩ bàn của bồ tát Quán Thế Âm
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ Hội Quan Âm tại chùa Quan Âm Đông Hải xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, ngày 19-03-2022.
Đừng vì tiền
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.
Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Những điều không làm trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từu giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 3/2022.
Chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Hiến tạng khi sự sống được tiếp nối
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với sự tham dự của ca sĩ khách mời Phi Hùng