CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 - 2021

Tab chính

Videos

Hoạt động Phật sự và thiện nguyện của Phật tử trong đại dịch Covid-19
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của báo Tuổi trẻ với Pháp luật tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/06/2021.
Giới tri thức và Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/06/2021.
Bất bình đẳng tôn giáo trong thông tư của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/06/2021.
Con tìm và gặp Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ quy y Tam bảo online tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/06/2021.
TT. Nhật Từ trả lời các câu hỏi về việc Bộ Tài chính sẽ quản lý tiền công đức của chùa?
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Truyền hình Phật sự Online tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/06/2021.
Giáo dục Phật giáo Việt Nam & sự hoằng pháp toàn cầu
TT. Thích Nhật Từ giảng trực tuyến do trường Đại học Thái Lan Mahachulalongkornrajavidya, tại chùa Giác Ngộ, ngày 09/06/2021.

Video mới nhất

Nhân quả, cầu nguyện và tu tập
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ quy y Tam bảo online, tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/09/2021.
Quan hệ Phật tử trong kỷ nguyên số
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/09/2021.
Chương trình san sẻ yêu thương trong đại dịch Covid-19
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn Truyền hình Nhân dân tại chùa Giác Ngộ 08/09/2021.
Tấm gương cao quý của cố HT. Thích Thiện Huệ qua lời kể của Thầy Nhật Từ
TT. Nhật Từ chia sẻ nhân kỷ niệm 29 năm ngày HT. Thích Thiện Huệ viên tịch, tại chùa Giác Ngộ, ngày 07/09/2021.
Tổng kết chương trình "San sẻ yêu thương, phòng chống Covid-19"
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ các báo cáo của chương trình, tại chùa Giác Ngộ, tháng 09/2021.
Nghĩa mẹ công cha
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/09/2021.
Mô hình chăm sóc Phật tử trong kỷ nguyên số
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/09/2021.
Giới thiệu khái quát về Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 14/5/2021.