CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 - 2021

Tab chính

Videos

Giáo dục Phật giáo Việt Nam & sự hoằng pháp toàn cầu
TT. Thích Nhật Từ giảng trực tuyến do trường Đại học Thái Lan Mahachulalongkornrajavidya, tại chùa Giác Ngộ, ngày 09/06/2021.
Hoạt động Phật sự và thiện nguyện của Phật tử trong đại dịch Covid-19
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của báo Tuổi trẻ với Pháp luật tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/06/2021.
Giới tri thức và Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/06/2021.
Bất bình đẳng tôn giáo trong thông tư của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/06/2021.
Con tìm và gặp Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ quy y Tam bảo online tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/06/2021.
TT. Nhật Từ trả lời các câu hỏi về việc Bộ Tài chính sẽ quản lý tiền công đức của chùa?
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Truyền hình Phật sự Online tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/06/2021.

Video mới nhất

Đừng vì tiền
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.
Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Những điều không làm trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từu giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 3/2022.
Chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Hiến tạng khi sự sống được tiếp nối
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với sự tham dự của ca sĩ khách mời Phi Hùng
Làm chủ cái tôi trong cuộc sống
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với nghệ sĩ khách mời Thành Lộc
Các bài học từ sự xuất gia của đức Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân kỷ niệm Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia, ngày 10/3/2022 (nhằm 8/2 Nhâm Dần).