CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 01 - 2022

Tab chính

Videos

Những điều suy gẫm khi làm con Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ quy y Tam bảo, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.
Nền tảng lý trí và bản chất đạo đức Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/1/2022.
TT. Nhật Từ cùng Tăng đoàn chùa Giác Ngộ chúc Tết Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng
TT. Thích Nhật Từ và quý Thầy Tăng đoàn chùa Giác Ngộ chúc tết Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng, tại chùa Huê Nghiêm, tháng 1/2022.
Quy luật vô thường
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.
Thầy Nhật Từ ban đạo từ trong lễ tổng kết Phật sự, thiện sự chùa Giác Ngộ - Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tổng kết năm 2021, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.
Quy luật vô thường
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.
TT. Thích Nhật Từ phát biểu trong buổi họp mặt đón xuân Nhâm Dần 2022 tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong buổi họp mặt các tình nguyện viên trước thềm xuân Nhâm Dần 2022, tháng 1/2022.
Bối cảnh xã hội thời đức Phật l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 5/1/2022.
TT. Nhật Từ chia sẻ với Ban Đạo ca chùa Giác Ngộ nhân dịp cuối năm
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.
Ba giai đoạn triết học Ấn giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 5/1/2022.
TT. Nhật Từ chúc Tết Nhâm Dần 2022
TT. Thích Nhật Từ chúc Tết Nhâm Dần 2022, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.
Ý nghĩa giác ngộ Phật thành đạo l Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/1/2022.