CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 01 - 2022

Tab chính

Videos

Thánh nhân giải thoát l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/01/2022.
Tu tập chuyển hóa
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuần An Lạc, tại chùa Quan Âm Đông Hải, tháng 2/2022.
Đạo đức học Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/1/2022.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh - người xây dựng hòa bình và thắp đuốc tỉnh thức trên toàn cầu
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh (1926 - 2022), tại chùa Giác Ngộ, tối ngày 22/1/2022.
TT. Thích Nhật Từ đảnh lễ trước kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh
TT. Thích Nhật Từ đến viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Tổ đình Từ Hiếu, tháng 1/2022.
TT. Nhật Từ đảnh lễ kim quan và di ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh
TT. Nhật Từ viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Tổ đình Từ Hiếu, tháng 1/2022.
Tập tục dân gian và văn hóa Phật giáo trong ngày Tết
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.
Những điều suy gẫm khi làm con Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ quy y Tam bảo, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.
Nền tảng lý trí và bản chất đạo đức Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/1/2022.
Quy luật vô thường
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.
TT. Nhật Từ cùng Tăng đoàn chùa Giác Ngộ chúc Tết Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng
TT. Thích Nhật Từ và quý Thầy Tăng đoàn chùa Giác Ngộ chúc tết Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng, tại chùa Huê Nghiêm, tháng 1/2022.
Quy luật vô thường
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.